222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานความก้าวหน้าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความผูกพันเจ้าหน้าที่ด้วยวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2563

Hits: 111

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.