222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เข้ารายงานตัวกับนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

Hits: 2047

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.