222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศกิจกรรมทั่วไป

นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประชุมมอบนโยบาย และทิศทางการบริหารงานโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563

Written by Thapanee
Hits: 781

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน เข้ารับฟังการมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน โดยผู้อำนวยการ กล่าวว่าจะจัดให้มีศูนย์โรคหัวใจ ดูแลสวัสดิการพนักงาน อาทิ ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์อาหารราคาประหยัด เน้นพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด และสวยงาม

ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการ และพฤติกรรมบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่มีความสุข 

ณ  ห้องประชุม อาภากร ชั้น 5  อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2021 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.