1. พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยรวมพลังสังคม

2. ยริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง

 - แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปี 62   รายละเอียด 

- ข้อมูลโครงการสมาธิบำบัด STK รายละเอียด

- ขอเชิญร่วมประกวดตั้งชื่อ วารสารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก องค์กรแพทย์ และรพ.ชุมพรฯ  รายละเอียด 

- ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 19-20 กันยายน 2560 คลิกลงทะเบียน 

   - กำหนดการประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
 
 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิก (80ห้อง) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

 ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 ดูรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

 ดูรายละเอียด

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---